Przymujemy zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2016

Regulamin Danielkowego Konkursu 2016:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 27 sierpnia 2016 jest nadesłanie do 1 sierpnia 2016 roku czytelnie i prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikami jak w pkt.2 na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi obu utworów konkursowych oraz nagrania w formacie mp3 (jakość techniczna nagrań nie musi być profesjonalna). Teksty utworów powinny być osobnymi plikami w formacie doc/docx lub pdf, czcionka Arial 12, w nagłówku oraz w nazwie pliku należy umieścić tytuł utworu i wykonawcę. Prosimy, aby w miarę możliwości zmieścić jeden utwór na jednej stronie. W zgłoszeniu utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania.
3) Chcielibyśmy dopuścić do Konkursu wszystkich zgłoszonych wykonawców, ale z przyczyn technicznych jest to niemożliwe. Do Konkursu zostaną dopuszczeni wykonawcy zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną, a także Ci, którzy otrzymali nominacje na innych Przeglądach. Nominowani wykonawcy również powinni przysłać kompletne zgłoszenie.
4) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Danielkowym Konkursie 2016.
5) Podczas występu Konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa). Wyjątkowo Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić do Konkursu wykonawcę nie spełniającego tego warunku – wówczas utwory nie będą uwzględnione przy przyznawaniu nagrody za piosenkę.
6) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
7) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
8) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody (gotówkowe i rzeczowe) – za piosenkę, za wykonanie oraz wyróżnienia. Ponadto Jury może przyznać nagrodę Grand Prix Danielki 2016, a także nagrodę specjalną im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana nagroda publiczności.
9) Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 9 sierpnia 2016 roku. W razie potrzeby i możliwości zamiast listy wykonawców może zostać ogłoszony drugi nabór do Konkursu.
10) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie lub w namiocie w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń (należy mieć własny śpiwór i karimatę), śniadanie, profesjonalne nagłośnienie występu, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla niektórych wykonawców będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. W celu dokonania wcześniejszych uzgodnień technicznych i ustalenia planu prób prosimy o kontakt.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i występów konkursowych w relacjach oraz materiałach i audycjach promocyjnych, a w szczególności do ich publikowania, nagrywania na wszelkich nośnikach i publicznego odtwarzania.

Formularze zgłoszeń do pobrania:

 

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka