WESPRZYJ NAS

Festiwal Danielka jest przedsięwzięciem typu non-profit, finansowanym z dotacji, darowizn i umów promocyjnych. Nie mamy stałych źródeł finansowania. Całość doraźnie pozyskanych funduszy przeznaczamy na organizację Festiwalu. Główny organizator imprezy – Stowarzyszenie „Chałupa Chemików” – nie prowadzi działalności gospodarczej, natomiast realizuje cele statutowe, w które wpisuje się Festiwal Danielka.
Organizację Festiwalu Danielka można wesprzeć darowizną,  wpłacaną bezpośrednio na konto festiwalowe, należące do Stowarzyszenia „Chałupa Chemików”. Dane do przelewu:
Stowarzyszenie „Chałupa Chemików” w Katowicach, nr konta: 78 1560 0013 2021 9689 3000 0002, GETIN-NOBLE Bank, z dopiskiem: „środki na cel: Festiwal Danielka”
Obiecujemy, że każda dotacja przyczyni się do podniesienia poziomu organizacyjnego i artystycznego Festiwalu 🙂
Zapraszamy do współpracy firmy, które mogą i chcą nas wesprzeć. Oferujemy działania promocyjne w uzgodnionym zakresie – prosimy o kontakt.

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka