Przyjmujemy zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2023

Regulamin Danielkowego Konkursu 2023:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 26 sierpnia 2023 roku, jest nadesłanie do 31 lipca 2023 roku prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z załącznikami jak w pkt. 2, na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl (formularz do pobrania na dole strony). Zgłoszenie w formie interaktywnego formularza .pdf należy najpierw zapisać na dysku komputera, po czym wypełnić korzystając z bezpłatnego programu Adobe Reader. Zgłoszenie należy przysłać zarówno w formie oryginalnego formularza .pdf po wypełnieniu i zapisaniu w komputerze, jak i w wersji wydrukowanej, podpisanej i zeskanowanej.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi obu utworów konkursowych oraz nagrania w formacie mp3, lub linki do stron w Internecie, gdzie te nagrania są prezentowane. Jakość techniczna nagrań nie musi być profesjonalna, ale powinny być one w aranżacji takiej samej, lub zbliżonej do planowanej w czasie imprezy. Teksty utworów powinny być osobnymi plikami w formacie edytowalnym (doc/docx/odt/txt), w nagłówku oraz w nazwie pliku należy umieścić tytuł utworu i wykonawcę. Prosimy, aby w miarę możliwości zmieścić jeden utwór na jednej stronie. W zgłoszeniu utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania w czasie Konkursu.
3) Do Konkursu zostaną dopuszczeni wykonawcy zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną, a także Ci, którzy otrzymali nominacje na innych imprezach. Nominowani wykonawcy również powinni przysłać kompletne zgłoszenie, w tym przypadku nagrania nie są obowiązkowe.
4) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Danielkowym Konkursie 2023.
5) Podczas występu konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa). Wyjątkowo Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić do Konkursu wykonawcę prezentującego piosenki innych autorów – wówczas utwory te nie będą uwzględnione przy przyznawaniu nagrody za piosenkę.
6) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
7) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
8) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody (gotówkowe i rzeczowe) – za piosenkę, za wykonanie oraz wyróżnienia. Ponadto Jury może przyznać nagrodę główną (Kryształ Danielki), a także nagrodę specjalną im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana Nagroda Publiczności.
9) Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 10 sierpnia 2023 roku.
10) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne uczestnictwo w imprezie, oraz bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie w nocy z soboty 26 sierpnia na niedzielę 27 sierpnia, a w miarę możliwości również z piątku na sobotę, (należy mieć własny śpiwór), profesjonalne nagłośnienie występu, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla większych zespołów będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. W celu dokonania wcześniejszych uzgodnień technicznych i ustalenia planu prób prosimy o kontakt.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i występów konkursowych w relacjach oraz materiałach i audycjach promocyjnych, a w szczególności do ich publikowania, nagrywania na wszelkich nośnikach i publicznego odtwarzania. Treść odpowiedniego oświadczenia znajduje się w zgłoszeniu.
12) Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Promocji Kultury i Turystyki „Z Nurtem Danielki”. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@festiwal.danielka.com.pl ; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pobierz formularz zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2023

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka