Regulamin uczestnika 15. TPPS DANIELKA 2023

 1. Każdy uczestnik 15. TPPS Danielka 2023 powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem i przestrzegać go w czasie i miejscu imprezy.
 2. Każdy uczestnik zaraz po przyjeździe powinien się zgłosić do Recepcji m.in. w celu odbioru opaski i zarejestrowania się.
 3. Wszyscy uczestnicy powinni stosować się do zaleceń odpowiednio oznakowanych służb porządkowych, organizatorów, oraz do komunikatów podawanych ze sceny.
 4. Rejon imprezy jest podzielony na odpowiednio oznakowane strefy. Ponadto widownia jest ograniczona liczbą przygotowanych przez organizatorów miejsc siedzących.
 5. Opaski uczestnika.
  • Każdy uczestnik powinien mieć opaskę uprawniającą na wstęp na teren Festiwalu. Opaska jest jednorazowa, powinna być odpowiednio zapięta w trwały sposób na nadgarstku i nie można jej zdejmować w czasie trwania Festiwalu.
  • Wszystkie opaski uczestnika (w kolorze niebieskim) są numerowane, a ich ilość jest ograniczona do 999 sztuk.
  • Odbiór opaski jest możliwy wyłącznie w Recepcji Festiwalu, która znajduje się przy wejściu na widownię i jest odpowiednio oznakowana.
  • Opaskę można zarezerwować wcześniej, poprzez darowiznę za pośrednictwem portalu zrzutka.pl (za 40 zł), a odbiór opaski jest możliwy na miejscu po okazaniu zaświadczenia ze zrzutki.
  • Opaskę Recepcja może też wydać bez rezerwacji, jeśli jeszcze będą dostępne wolne numery, pod warunkiem wpłacenia na miejscu darowizny na rzecz Fundacji w wysokości co najmniej 50 zł. Uczniowie i studenci do 26 roku życia – 25 zł.
  • W uzasadnionym przypadku zniszczenia opaski, może być ona wymieniona w Recepcji na nową, pod warunkiem dostarczenia uszkodzonej opaski z możliwym do odczytania numerem.
 6. Namioty.
  • Miejsca na namiot nie trzeba rezerwować, ale na portalu zrzutka.pl są dostępne pakiety – rozbicie namiotów łącznie z opaskami, a także (opcjonalnie) z koszulkami.
  • Uczestnicy, którzy chcą rozbić namiot na terenie pola namiotowego Festiwalu, po wpłaceniu w Recepcji darowizny w wysokości co najmniej 50 zł, lub przedstawieniu zaświadczenia z portalu zrzutka.pl, dostaną numer namiotu, a miejsce jego rozbicia zostanie wskazane przez organizatora. Dotyczy to standardowego namiotu turystycznego, który pomieści do 5 osób.
  • Wszyscy mieszkańcy namiotu powinni mieć opaskę uczestnika. Dotyczy to także tych uczestników, którzy taką opaskę dostaną bez opłaty (np. dzieci w wieku poniżej wieku uczniowskiego (0-6 lat) pod opieką rodziców).
  • Tabliczka z numerem powinna być przymocowana do namiotu przez cały czas trwania imprezy.
  • Po imprezie prosimy o pozostawienie porządku w miejscu rozbicia namiotu.
 7. Parkowanie
  • Parkowanie samochodów na terenie Festiwalu jest możliwe wyłącznie za specjalnym zezwoleniem organizatorów i w miejscach przez nich wskazanych. Możliwe jest zaparkowanie kamperów z dostępem do prądu w zamian za darowiznę w wysokości 100 zł, ale miejsce trzeba wcześniej zarezerwować.
  • Proponujemy parkowanie samochodów na 2 wynajętych parkingach zewnętrznych, zarządzanych przez organizatorów – dolnym (ok. 200 m od terenu Festiwalu w dół drogi prowadzącej z Ujsoł) lub górnym (ok. 200 m od terenu Festiwalu w górę drogi). Jednorazowa opłata-darowizna na rzecz Fundacji wynosi 50 zł za parkowanie w czasie całego festiwalowego weekendu.
  • Przestrzegamy przed parkowaniem w niedozwolonych miejscach. Droga musi być przejezdna, a dolinę będzie patrolować Policja.
 8. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyzwoitego zachowania się i niezakłócania przebiegu imprezy we wszystkich strefach, szczególnie na widowni podczas koncertów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skutecznego wyproszenia osób które nie stosują się do tego punktu regulaminu.
 9. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania napojów wysokoprocentowych, zakaz palenia, a także zakaz wnoszenia naczyń szklanych, porcelanowych, ceramicznych i przedmiotów niebezpiecznych.
 10. Cisza nocna w czasie trwania Przeglądu nie obowiązuje w rejonie sceny, widowni i ogniska, natomiast uprasza się o zachowanie ciszy na polu namiotowym oraz w Chałupie w godz. 0.00 – 6.00.
 11. Na terenie obiektu znajdują się toalety oraz kosze na śmieci. Uczestnicy zobowiązani są z nich korzystać i nie zanieczyszczać terenu Chałupy.
 12. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk, pochodni itp. poza wydzielonym, oznakowanym miejscem.
 13. Wchodzenie do budynków Chałupy przez osoby nieuprawnione jest zabronione.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone rzeczy. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się przy Recepcji.
 15. Łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z terenu Imprezy.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka