Przyjmujemy zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2019

Regulamin Danielkowego Konkursu 2019:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 24 sierpnia 2019 roku, jest nadesłanie do 31 lipca 2019 roku prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikami jak w pkt. 2 na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl (formularz do pobrania na dole strony). Zgłoszenie najlepiej wypełnić korzystając z bezpłatnego programu Adobe Reader. Zgłoszenie należy przysłać zarówno w formie oryginalnego formularza po wypełnieniu i zapisaniu w komputerze, jak i w wersji wydrukowanej, podpisanej i zeskanowanej.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi obu utworów konkursowych oraz nagrania w formacie mp3, lub linki do stron w internecie, gdzie te nagrania są prezentowane. Jakość techniczna nagrań nie musi być profesjonalna, ale powinny być one w aranżacji takiej samej, lub zbliżonej do planowanej w czasie imprezy. Teksty utworów powinny być osobnymi plikami w formacie edytowalnym (doc/docx/odt/txt), czcionka Arial 12, w nagłówku oraz w nazwie pliku należy umieścić tytuł utworu i wykonawcę. Prosimy, aby w miarę możliwości zmieścić jeden utwór na jednej stronie. W zgłoszeniu utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania w czasie Konkursu.
3) Do Konkursu zostaną dopuszczeni wykonawcy zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną, a także Ci, którzy otrzymali nominacje na innych imprezach. Nominowani wykonawcy również powinni przysłać kompletne zgłoszenie, w tym przypadku nagrania nie są obowiązkowe.
4) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Danielkowym Konkursie 2019.
5) Podczas występu konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa). Wyjątkowo Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić do Konkursu wykonawcę prezentującego piosenki innych autorów – wówczas utwory te nie będą uwzględnione przy przyznawaniu nagrody za piosenkę.
6) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
7) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
8) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody (gotówkowe i rzeczowe) – za piosenkę, za wykonanie oraz wyróżnienia. Ponadto Jury może przyznać nagrodę główną, a także nagrodę specjalną im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana nagroda publiczności.
9) Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 10 sierpnia 2019 roku.
10) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie lub w namiocie w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń (należy mieć własny śpiwór i karimatę), śniadanie, profesjonalne nagłośnienie występu, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla większych zespołów będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. W celu dokonania wcześniejszych uzgodnień technicznych i ustalenia planu prób prosimy o kontakt.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i występów konkursowych w relacjach oraz materiałach i audycjach promocyjnych, a w szczególności do ich publikowania, nagrywania na wszelkich nośnikach i publicznego odtwarzania. Treść odpowiedniego oświadczenia znajduje się w zgłoszeniu.
12) Klauzula RODO: Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie „Chałupa Chemików” z siedzibą w Ujsołach, ul. Danielki 122 2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: konkurs@festiwal.danielka.com.pl ; 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu; 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane; 6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa; 7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów; 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Pobierz formularz zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2019

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka