Przyjmujemy zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2017

Regulamin Danielkowego Konkursu 2017:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 26 sierpnia 2017 jest nadesłanie do 31 lipca 2017 roku prawidłowo wypełnionego zgłoszenia z załącznikami jak w pkt.2 na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl. Zgłoszenie najlepiej wypełnić korzystając z bezpłatnego programu Adobe Reader. Zgłoszenie należy przysłać zarówno w formie oryginalnego formularza po wypełnieniu i zapisaniu w komputerze, jak i w wersji wydrukowanej, podpisanej i zeskanowanej.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi obu utworów konkursowych oraz nagrania w formacie mp3. Teksty utworów powinny być osobnymi plikami w formacie edytowalnym (doc/docx/odt/txt), czcionka Arial 12, w nagłówku oraz w nazwie pliku należy umieścić tytuł utworu, autorów i wykonawcę. Prosimy, aby w miarę możliwości zmieścić jeden utwór na jednej stronie. Jakość techniczna plików mp3 nie musi być profesjonalna, natomiast nagrania powinny być w aranżacji takiej samej, lub zbliżonej do planowanej w czasie imprezy. W zgłoszeniu utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania w czasie Konkursu.
3) Chcielibyśmy dopuścić do Konkursu wszystkich zgłoszonych wykonawców, ale z przyczyn technicznych jest to niemożliwe. Do Konkursu zostaną dopuszczeni wykonawcy zakwalifikowani przez Komisję Kwalifikacyjną, a także Ci, którzy otrzymali nominacje na innych Przeglądach. Nominowani wykonawcy również powinni przysłać kompletne zgłoszenie, w tym przypadku pliki mp3 nie są obowiązkowe.
4) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Danielkowym Konkursie 2017.
5) Podczas występu Konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa). Wyjątkowo Komisja Kwalifikacyjna może dopuścić do Konkursu wykonawcę nie spełniającego tego warunku – wówczas utwory nie będą uwzględnione przy przyznawaniu nagrody za piosenkę.
6) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
7) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
8) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody (gotówkowe i rzeczowe) – za piosenkę, za wykonanie oraz wyróżnienia. Ponadto Jury może przyznać nagrodę główną, a także nagrodę specjalną im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana nagroda publiczności.
9) Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 10 sierpnia 2017 roku.
10) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie lub w namiocie w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń (należy mieć własny śpiwór i karimatę), śniadanie, profesjonalne nagłośnienie występu, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla większych zespołów będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. W celu dokonania wcześniejszych uzgodnień technicznych i ustalenia planu prób prosimy o kontakt.
11) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i występów konkursowych w relacjach oraz materiałach i audycjach promocyjnych, a w szczególności do ich publikowania, nagrywania na wszelkich nośnikach i publicznego odtwarzania. Treść odpowiedniego oświadczenia znajduje się w zgłoszeniu.

Pobierz formularz zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2017

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka