Przyjmujemy już zgłoszenia do Danielkowego Konkursu 2015!

Regulamin Danielkowego Konkursu 2015:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 29 sierpnia 2015 o godz. 14.00, jest nadesłanie w podanym terminie czytelnie wypełnionego zgłoszenia z załącznikami jak w pkt.2 na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi  obu utworów konkursowych oraz nagranie jednego z nich w formacie mp3 (jakość techniczna nagrania nie musi być profesjonalna). Teksty utworów powinny być osobnymi plikami w formacie doc/docx lub pdf, czcionka Arial 12, w nagłówku oraz w nazwie pliku należy umieścić tytuł utworu i wykonawcę. Prosimy, aby w miarę możliwości zmieścić jeden utwór na jednej stronie.
3) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Konkursie.
4) Podczas występu Konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa). Utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania.
5) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
6) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
7) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody (gotówkowe i rzeczowe) – za piosenkę, za wykonanie oraz wyróżnienia. Ponadto Jury może przyznać nagrodę Grand Prix Danielki 2015, a także nagrodę specjalną im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana nagroda publiczności. Skład Jury zostanie ogłoszony na naszej stronie internetowej do 24 sierpnia 2015 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian przed festiwalem.
8) Zgłoszenia przyjmujemy do 31 lipca 2015 roku. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zakwalifikowanych do Konkursu zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 4 sierpnia 2015 roku. W razie potrzeby i możliwości zamiast listy wykonawców zostanie ogłoszony drugi nabór do Konkursu.
9) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie lub w namiocie w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń (należy mieć własny śpiwór i karimatę), śniadanie, profesjonalne nagłośnienie występu, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla niektórych wykonawców będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. W celu dokonania wcześniejszych uzgodnień technicznych i ustalenia planu prób prosimy o kontakt.
10) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania utworów i występów konkursowych w relacjach oraz materiałach i audycjach promocyjnych, a w szczególności do ich publikowania, nagrywania na wszelkich nośnikach i publicznego odtwarzania.

Formularze zgłoszeń do pobrania:

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka