Bez Idola – Przemijanie (Danielka 2019)

Zespół Bez Idola na Danielce 2019 przypomniał m. in. pieśni, które powstały przed Bogurodzicą. Niektóre z nich były zaśpiewane z niewielką pomocą Rosoła 😉

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka