Regulamin uczestnika XI TPPS Danielka 2017

 1. Każdy uczestnik XI TPPS Danielka 2017 powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem i przestrzegać go w czasie i miejscu imprezy.
 2. Wszyscy uczestnicy powinni stosować się do zaleceń odpowiednio oznakowanych służb porządkowych, organizatorów, oraz do komunikatów podawanych ze sceny.
 3. Każdy uczestnik ma wolny wstęp na imprezy organizowane w ramach Przeglądu.
 4. Rejon imprezy jest podzielony na odpowiednio oznakowane strefy. Ponadto widownia jest ograniczona liczbą przygotowanych przez organizatorów miejsc siedzących.
 5. Uczestnicy, którzy chcą rozbić namiot, po uiszczeniu opłaty dostaną numer namiotu, a miejsce jego rozbicia zostanie wskazane przez organizatora. Tabliczka z numerem powinna być przymocowana do namiotu przez cały czas trwania imprezy. Po imprezie prosimy o pozostawienie porządku w miejscu rozbicia namiotu.
 6. Parkowanie samochodów na terenie imprezy jest możliwe wyłącznie za zezwoleniem organizatorów i w miejscach przez nich wskazanych.
 7. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyzwoitego zachowania się i niezakłócania przebiegu imprezy we wszystkich strefach, szczególnie na widowni podczas koncertów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skutecznego wyproszenia osób które nie stosują się do tego punktu regulaminu.
 8. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania napojów wysokoprocentowych, a także zakaz wnoszenia naczyń szklanych i przedmiotów niebezpiecznych.
 9. Cisza nocna w czasie trwania Przeglądu nie obowiązuje w rejonie sceny, widowni i ogniska, natomiast uprasza się o zachowanie ciszy na polu namiotowym oraz w Chałupie w godz. 0.00 – 6.00.
 10. Na terenie obiektu znajdują się toalety oraz kosze na śmieci. Uczestnicy zobowiązani są z nich korzystać i nie zanieczyszczać terenu Chałupy.
 11. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk, pochodni itp. poza wydzielonym, oznakowanym miejscem.
 12. Wchodzenie do budynków Chałupy przez osoby nieuprawnione jest zabronione.
 13. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone rzeczy. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się przy Recepcji.
 14. Łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z terenu Imprezy.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka