Regulamin uczestnika X TPPS Danielka 2016

Regulamin uczestnika X Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej DANIELKA 2016

1. Każdy uczestnik powinien się zapoznać z niniejszym regulaminem.
2. Każdy uczestnik ma wolny wstęp na imprezy organizowane w ramach Przeglądu.
3. Wszyscy uczestnicy powinni stosować się do zaleceń odpowiednio oznakowanych służb porządkowych, organizatorów, oraz do komunikatów podawanych ze sceny.
4. Uczestnicy, którzy chcą rozbić namiot po uiszczeniu opłaty dostaną numer namiotu, a miejsce jego rozbicia zostanie wskazane przez organizatora. Tabliczka z numerem powinna być przymocowana do namiotu przez cały czas trwania imprezy. Po imprezie prosimy o pozostawienie porządku w miejscu rozbicia namiotu.
5. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przyzwoitego zachowania się i niezakłócania przebiegu imprezy, szczególnie na widowni podczas koncertów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skutecznego wyproszenia osób które nie stosują się do tego punktu regulaminu.
6. Na widowni obowiązuje zakaz spożywania napojów wysokoprocentowych.
7. Obowiązuje zakaz wnoszenia naczyń szklanych na teren widowni.
8. Cisza nocna w czasie trwania Przeglądu nie obowiązuje w rejonie sceny, widowni i ogniska, natomiast uprasza się o zachowanie ciszy na polu namiotowym w godz. 0.00 – 6.00.
9. Na terenie obiektu znajdują się toalety oraz kosze na śmieci. Uczestnicy zobowiązani są z nich korzystać i nie zanieczyszczać terenu Chałupy.
10. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia ognisk, pochodni itp. poza wyznaczonym miejscem.
11. Przepraszamy, ale na czas Przeglądu budynek Chałupy jest przeznaczony do wyłącznej dyspozycji wykonawców i organizatorów. Prosimy o niewchodzenie do budynku bez uzasadnionego powodu i zgody organizatorów.
12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za utracone rzeczy. Biuro rzeczy znalezionych znajduje się przy Recepcji.
13. Łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować usunięciem z terenu Imprezy.

Chałupa Chemików

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka