Uwaga: termin przysyłania zgłoszeń do konkursu upływa 17 sierpnia.

Zasady i regulamin Danielkowego Konkursu 2014:
1) Warunkiem udziału w Danielkowym Konkursie, który odbędzie się 30 sierpnia 2014 o godz. 14.00, jest nadesłanie w podanym terminie czytelnie wypełnionego zgłoszenia z załącznikami jak w pkt.2 na adres konkurs@festiwal.danielka.com.pl.
2) Oprócz zgłoszenia wykonawca powinien przesłać teksty z chwytami gitarowymi  dwóch utworów oraz nagranie w formacie mp3 co najmniej jednego utworu (jakość techniczna nagrania nie musi być profesjonalna).
3) Każdy z Wykonawców może wziąć udział jeden raz w Konkursie.
4) Podczas występu Konkursowego Wykonawca powinien zaprezentować dwa utwory, z tego co najmniej jeden własny (muzyka i/lub słowa).  Jeden z utworów może być interpretacją piosenki Jacka Zwoźniaka (patrz pkt.7) – wówczas przy przesyłaniu zgłoszenia trzeba zaznaczyć, że wykonawca prezentując tą piosenkę będzie się ubiegać o nagrodę specjalną.  Utwory należy wpisać do tabelki w kolejności ich wykonywania.
5) Prezentowane utwory powinny być w języku polskim.
6) W czasie występu w Konkursie nie dopuszcza się używania playbacków i pół-playbacków.
7) Występ Wykonawców będzie oceniało Jury, które przyzna nagrody – za piosenkę, za wykonanie, wyróżnienia. Ponadto zostanie przyznana nagroda specjalna im. Jacka Zwoźniaka i Kuby Wencla za najlepszą interpretację piosenki Jacka Zwoźniaka. Oprócz tego na drodze głosowania zostanie przyznana nagroda publiczności. Skład Jury i wysokość nagród zostanie ogłoszona na naszej stronie internetowej do 30 lipca 2014 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania niezbędnych zmian przed festiwalem.
8) Zgłoszenia przyjmujemy do 29 lipca 2014 roku. Potwierdzenie zgłoszenia zostanie przesłane zwrotnym mailem w czasie do 3 dni (jeśli nie dotrze prosimy o ponowny kontakt). Lista wykonawców zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do 1 sierpnia 2014 roku. W razie takiej potrzeby zamiast listy wykonawców na początku sierpnia na stronie internetowej zostanie ogłoszony drugi nabór do Konkursu.
9) Chcielibyśmy dopuścić do występu konkursowego wszystkich zgłoszonych wykonawców, ale z przyczyn technicznych może okazać się to niemożliwe. Generalnie przy zbyt dużej ilości nadesłanych zgłoszeń decyduje kolejność. Zastrzegamy możliwość niedopuszczenia do Konkursu mimo nadesłania prawidłowego zgłoszenia, z przyczyn technicznych lub innych.
10) Każdemu z Wykonawców zapewniamy: bezpłatne miejsce noclegowe w Chałupie lub w namiocie w zależności od ilości i kolejności zgłoszeń (należy mieć własny śpiwór i karimatę), śniadanie, profesjonalne nagłośnienie występu Konkursowego, możliwość wzięcia udziału w próbach mikrofonowych. Próby dla niektórych wykonawców będą wymagane z przyczyn technicznych, o czym poinformujemy. Plan prób mikrofonowych będzie ogłoszony na stronie internetowej Festiwalu do 24 sierpnia, w celu dokonania wcześniejszych uzgodnień szczegółowych prosimy o kontakt.
11) Wykonawcy zakwalifikowani do Konkursu mogą wziąć udział w Danielkowym Zlocie Gwiaździstym (1 lub 2 osoby z zespołu, trasa 2 lub 3). Odpłatność za udział w Zlocie wynosi wówczas 200 zł od osoby. Chęć udziału prosimy zaznaczyć w tabelce. Ilość miejsc jest ograniczona z przyczyn technicznych i budżetowych, decyduje kolejność. Po zakwalifikowaniu do Konkursu damy znać, czy udział w Zlocie jest możliwy, być może zaproponujemy inną trasę.
12) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania występów konkursowych, a w szczególności do ich nagrywania na wszelkich nośnikach, publikowania, i publicznego odtwarzania.

Formularze zgłoszeń do pobrania:

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka