Zuzanna Moczek – Koszule

Kryształ Danielki (Grand Prix) na Danielce 2016.

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka