Werdykt jury konkursu Yapy 2016

Łódź 12 marca 2016 roku
W wyniku spotkania, które Jurorzy uważają za obrady, Jury w składzie:
Krzysztof Jurkiewicz – przewodniczący
Krzysztof „Lumbago” Górski
Tomasz Jarmużewski
Paweł Kowalski
Tomasz Lewandowski
Magda „Cytryna” Turowska
Marek Sztandera
Mariusz „Rosół” Ziółkowski
postanowiło wydać komunikat, który Jurorzy uważają za werdykt żądając tym samym jego niezwłocznej publikacji.
1. Jurorzy – po konsultacjach z wybitnymi przewodnikami turystycznymi zauważyli zmianę miejsca odbywania się YAPY. Nie sposób przy tym nie docenić wysiłku włożonego przez organizatorów w odtworzenie kluczowych elementów klimatu poprzedniej lokalizacji.
2. Po wysłuchaniu 20 wykonawców, Jury postanowiło:
a. wyróżnić :
– Zbyszka Rolniczaka za udany powrót na niwę piosenki turystycznej,
– „Zagrali i Poszli” za skrzypka wolontariusza,
– „Pod Starą Karczmą” za dylanizację piosenki turystycznej,
b. przyznać :
– Trzecią nagrodę ex expo (pardon – ex aequo): Łukaszowi Jędrysowi i „Kapeli z Przypadku”,
– Drugą nagrodę ex aequo: Oreadzie i Paduchom,
– Pierwszą nagrodę ex aequo: Monice Kowalczyk i zespołowi „NIC WIELKIEGO”,
c. Jury postanowiło przyznać nagrodę specjalną im. Andrzeja Koczewskiego „Kapeli z Przypadku” – za wierność piosence turystycznej.
3. Kapituła nagrody im. Małgosi Zwierzchowskiej przyznała nagrodę im. Małgosi Zwierzchowskiej Monice Kowalczyk.
4. Nominację do udziału w konkursie 52. Studenckiego Festiwalu Piosenki – Krakowskiego Festiwalu Piosenki otrzymuje Łukasz Jędrys.
5. Nagrodę Publiczności otrzymuje: M3
6. Jury z zadowoleniem zauważa znaczący wkład Publiczności w zachowanie tradycyjnego Yapowego klimatu.
Na tym komunikat ze spotkania, uważany przez Jurorów za werdykt z obrad, zakończono.

Przyznane zostały także nominacje do konkursu na Danielce 2016 – dla zespołów Nic Wielkiego i Zagrali i Poszli.

Wszystkie prawa zastrzeżone @ TPPS Danielka